paleogrill.hu

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen Webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a Webáruház nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, és az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, és egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Telefon: +36 70 246 60 59) rendelkezésére áll hétköznapokon 09:00-l5:00 óráig.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal.

Szolgáltató és a vásárló között jelen Webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Independentia Kft.

A szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A gyártó telephelye: 1066 Budapest, Zichy utca 43.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-274597

Adószáma: 25428362-1-43

Telefonszáma: +36 70 246 60 59

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-115339/2017.

 

 

A tárhely-szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Duvinet Kft.

A szolgáltató székhelye: 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 22.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cégjegyzékszáma: 02-­09-­082378 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatálya

A paleogrill.hu

Az internetes oldal (továbbiakban: "Webáruház") tulajdonosa és üzemeltetője (Independentia Kft.  1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.) a továbbiakban: "Paleo & Grill" .

A Felhasználó

A Paleo & Grill által üzemeltetett Webáruház használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Paleo & Grill megrendelői (továbbiakban: "Megrendelő") (felhasználó, böngésző, Megrendelő együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "ÁSZF") szabályozottakat.

A Felhasználó a Paleo & Grill által üzemeltetett Webáruházra történő belépéssel, valamint a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Webáruház

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá a paleogrill.hu domain névvel rendelkező Webáruház tartozik.

A Webáruházon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Paleo & Grill azonban a Weblap, azok aloldalai, valamint az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Paleo & Grill tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, és beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

Adatkezelési szabályok 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-115339/2017.

Adatkezelési tájékoztató

Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Webáruházon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

A Paleo & Grill a Webáruház működtetése, valamint a Webáruházról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
 • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") rendelkezéseire,
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

A Paleo & Grill betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. 

Regisztráció nélküli adatkezelés

A megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai és megbízottjai férhetnek hozzá.

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az

Üzemeltető teljesíteni tudja.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név (kereszt- és vezetéknév),
 • email cím,
 • lakcím, számlázási cím
 • telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció nélküli vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Regisztrációs adatkezelés 

A Webáruházon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz

a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai és megbízottjai férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, valamint egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

- név (kereszt- és vezetéknév),

- email cím,

- lakcím, számlázási cím

- telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

A Weblap adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, valamint nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

Webáruház használatával kapcsolatos rendelkezések

A paleogrill.hu weboldal cookie kezelése

A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén a Paleo & Grill a Weblap használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén.

A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. A Paleo & Grill a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Paleo & Grill 90 napig, valamint addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

Cookie név Cél Kategória Élettartam 1. vagy 3. fél

PHPSESSIONID A PHP keretrendszer működéséhez szükséges. A felhasználó munkamenetének azonosítására szolgál. A bejelentkezés után ez alapján "tudja" a rendszer a felhasználó adatait ha frissíti az oldalt. Feltétlenül szükséges sütik Kijelentkezés vagy a böngésző bezárása után törlődik. 1. fél süti

__utma A google analytics által használt süti, visszatéréseket ellenőrzi Szükséges 2 év 3. fél süti

__utmb A google analytics által használt süti, munkamenet azonosító Szükséges 30 perc / frissítés 3. fél süti

__utmc A google analytics által használt süti, munkamenet azonosító Szükséges böngésző bezárásakor törlődik 3. fél süti

__utmz A google analytics által használt süti, az oldalra érkezés forrását tárolja Szükséges fél év / frissítés 3. fél süti

__utmt Keresési arányokra vonatkozó információk Szükséges 10 prec 3. fél süti

__utmv A google analytics által használt süti, munkamenet azonosító Szükséges 2 év / frissítés 3. fél süti

A Paleo & Grill weboldal esetében az előzőek kiegészülnek a facebook által elhelyezett sütikkel:

Cookie név Cél Kategória Élettartam 1. vagy 3. fél

datr Facebook használja követési célra- segít meghatározni a gyanús bejelentkezéseket és biztonságban tartja a fb felhasználókat Szükséges 2 év 3. fél süti

reg_ext_ref reg_fb_gate reg_fb_ref Ezek a facebook által elhelyezett cookie. Ezekben vannak beállítva, amikor a látogató bejelentkezett, vagy más módon használja a szolgáltatást. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyen tegyen megjegyzést vagy osszon meg egy cikket a társaikkal a szociális hálón. Szükséges böngésző bezárásakor törlődik 3. fél süti

Süti (cookie) használat

A weblapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított.

A Google által biztosított cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9

Összesített, anonimizált adatok kezelése

A Paleo & Grill szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Paleo & Grill kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Webáruház esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Paleo & Grill jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

A webáruház használata

Regisztráció (nem kötelező)

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Fontos, hogy a szállítási címen legyen majd valaki, aki átveszi a küldeményt. A szállítási és számlázási címet már az első lépésben fixálni kell. Regisztáció nélkül is elindítható a megrendelés.

MEGRENDELÉS MENETE

A megrendelés összeállítása

Megrendelés előtt érdemes regisztrálnia, így legközelebb nem kell újra rögzítenie a szükséges adatokat. Több címet is megadhat, így egy egyszerű kattintással kiválaszthatja éppen hova szeretne rendelni (otthon, munkahely, egyéb), valamint  számlázási címét is külön kiválaszthatja.

Ételeink megrendelésénél nem kötelező a regisztráció és bejelentkezés, vendégként is vásárolhat. Ebben az esetben adatait nem tároljuk, így legközelebb újból meg kell adnia. 

A megrendelés főoldalunkon egyszerűen kitölthető táblázatban történik a darabszám megadásával. A + és - ikonokra kattintva emelheti és csökkentheti a mennyiségeket. A bal felső sarokban, fekete háttéren látható az aktuális hét, de a piros > ikonra kattintva a következő hetekre is leadhatja rendelését.

A táblázat aljára gördítve a jobb sarokban a TOVÁBB gombra kattintva láthatja kosara összegzését, és módosíthatja, valamint megerősítheti megrendelési szándékát.

A megrendelés elküldésénél, amennyiben nem volt felhasználói fiókjába bejelentkezve, választhatja a bejelentkezés opciót is (jobb felső sarok), így a szállítási cím és számlázási címe automatikusan kitöltődik. 

Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez (ez a futár számára hasznos).

A megrendelés visszaigazolása

Miután a Felhasználó elküldte a megrendelést, automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni (pl. szállítási díjat). Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz. 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) A Szolgáltató az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A Webáruház természetesen, tekintettel a tevékenységi körre, nem várja ki a 48 órát hanem a lehető legsürgősebben fogja kiküldeni a megrendelés feldolgozásáról, befogadásáról szóló emailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Felhasználó hibát vesz észre, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelések feldolgozása

Felhasználó a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában (vagy telefonos rendelésben) jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (Korm.r.13.§ és 19.§).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha átmenetileg egy bizonyos étel nem készíthető el (eseti anyaghiány miatt). Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

Megrendelések módosítása

Megrendeléseit akkor tudja módosítani, ha regisztrált felhasználóként fiókkal rendelkezik. Rendelését így könnyen módosíthatja  a rendelési határidők betartásával. (Előző nap 11 óráig fogadjuk a megrendelések beküldését, módosítását) 

A módosításokat elérheti:

1. Oldalunkon a FIÓKOM ablak alatt legördülő sávban található "rendeléseim" - re kattintva megjelennek eddigi megrendelései. Ezt szerkesztheti a megrendelési határidők lejárta előtt. A megrendelés menetével egyező módban az adott napra, ételre, mennyiségre kattintva megváltoztathatja azokat.

Ezen változtatásokról minden esetben visszaigazoló email érkezik email címére. Amennyiben ezt nem kapta meg, a módosítás nem jött létre. 

2. Visszaigazoló emailben található megrendelés módosítása linkre kattintva oldalunkon bejelentkezve a megrendelés menete szerinti módban változtathat eredeti megrendelésén az adott napra, adott ételre és mennyiségre kattintva. A MENTÉS gombra kattintva módosítása mentésre kerül, erről visszaigazoló emailt küldünk. 

Vételár

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely Forintban értendő.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ételeink

Aktuális ételválasztékunkat Weblapunkon találja meg, ahol rendelését azonnal rögzítheti. Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, úgy rendelését a +36 70 246 60 59 ügyfélszolgálati telefonszámon is leadhatja hétköznaponként 8-15 óra között.

Ételmennyiségek

Levesek: 4 dl 

Zóna Levesek: 2.3 dl

Hagyományos háztáji főétel: 12 dkg hús + 10-15 dkg köret

Paleo főétel: 12 dkg hús+ 15-20 dkg köret

Zóna főétel: 6 dkg hús + 10 dkg köret

Köretek: 300 g (sült vagy párolt zöldség) 150-200 g (nyers saláta köret) 

Paleo napi édesség: 100 g 

Friss & Fitt Saláta: 12 dkg

Friss & Fitt gyümölcs: 15 dkg

Friss & Fitt Smoothie: 4 dl

Az ételek alapanyagoktól függően eltérő tálalási mennyiséget mutathatnak +, - 5 %-kal.

Néhány tudnivaló az ételek csomagolásáról, szállításáról

Az étlapon látható áraink a csomagolási és szállítási költségeket is tartalmazzák. Ételeinket egyszer használatos, öko,  az OÉTI által engedélyezett papír dobozban tálaljuk, majd zárócsíkkal leragasztjuk.

A becsomagolt ételek kiszállítását speciális, hőszigetelt tárolókban, 65 C fok feletti maghőmérsékleten végezzük. Amennyiben kézhezvételtől számított 30 percen belül nem fogyasztja el, kérjük tárolja 0-6 C fok között hűtőszekrényben.

A hideg ételek szállítása 1- 6 C fok között történik.

Ügyfélfogadás

Megrendeléssel, módosítással, számlázással kapcsolatos kérdésekben, valamint a szállítási időpontokkal és reklamációval, észrevételekkel kapcsolatban hétköznapokon 09:00-l5:00-ig állunk vendégeink rendelkezésére elérhetőségünk bármelyikén. 

Rendelését, lemondását legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon 09 óráig tudjuk elfogadni!

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha az étel a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az ételekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minőségével, alapvető tulajdonságaival kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 20 225 68 27  telefonszámon hétfőtől péntekig 8-14 óráig.

Járulékos költségek

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat. Szállítási területünkön kívüle eső kiszállításról kérlük érdeklődjön elérhetőségeink egyikén.

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza– készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen kifizetni.

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) valamint a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a Webáruház vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Fizetési lehetőségek

Készpénzben a futárnál 

A Weboldalon a rendelés feladásánál a fizetési mód kiválasztásakor jelezni kell, ha nagyobb címlettel (10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os) kíván fizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A Weboldalon megrendelt ételeket futárszolgálat szállítja ki, amellyel kapcsolatban külön szállítási költség a vásárlót nem terheli. A szállítási területen kívül eső címekre történő megrendelést Webáruházunk nem engedi, azonban ügyfélszolgálatunkkal egyeztetve egyedi kiszállítás lehetséges, kiszállítási díj ellenében. 

Ön a kiválasztott ételeket munkanapokon hétfőtől péntekig legkésőbb 13 óráig kapja kézhez munkatársaink segítségével. A szállítás az első szállítási napon 11:00- 13:00 között érkezhet. 

Ételeinket jelenleg 

Budapest  I., III., V.,  VI., VII., IX. (ÚJ!), XI., XII., XIV., XIII. kerületeibe és a

II. kerület: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027

XV. kerület: 1151,1152, 1155, 1158

irányítószámok alá eső címekre szállítjuk.

Szállítási feltételek

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő kiszállításra vonatkozik.

A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a szállítmány érkezéséről.

Ha az adott címen a vásárló nem elérhető és a futár telefonon sem tudja elérni, akkor a rendelt ételt visszaviszi Szolgáltatóhoz, és az újbóli kiszállítást aznapra már nem tudja vállalni, más napra pedig Szolgáltató elvi okokból nem szállít - csak frissen készített ételeket szállít.

Rendelésének lemondását a szállítást megelőző munkanapon 09:00 óráig, hétfői rendelés esetében szombaton 06 óráig tudjuk elfogadni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Hibás tételt jelent, ha Szolgáltató nem a megrendelt ételt szállította ki és a kiszállított terméket a Vásárló nem akarja elfogadni. Ez esetben a helyesbített újraszállítás költsége Szolgáltatót terheli, a kellékszavatosság polgári jogi elvei alapján.

Garancia, szavatosság, jótállás

Minden kiszállításra és ételre tételesen garanciát vállalunk! Ha a kiszállított étellel kapcsolatban alapos okkal méltányolható kifogása van (szállítás közben a szállító legnagyobb gondossága ellenére mégis megrepedt a fólia az ételhordó dobozon, vagy ha Vásárló valóban nem a rendelt étel kapta és az érkezett ételt nem kívánja elfogyasztani), úgy telefonos egyeztetést biztosíthatunk.

A tévesztett ételeket vevőszolgálatunkon jelezheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt ételt azonnal visszaszállítja, az árkülönbözetet (telefonos egyeztetéssel) a futár visszaadhatja.

Vis maior esetében (természeti katasztrófa - ideértve a szállítást meghiúsítani képes vihart és esőzést -, valamint terrorcselekmény, és a Magyar Köztársaság Alaptörvényében felsorolt egyéb különös, ide vonatkozó esetben a szállítás csúszhat, vagy meghiúsulhat). Ilyen esetekről utólag, vásárlóinkkal esetileg egyeztetünk.

Elállás joga

45/2014(II.26) Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a Korm.r.20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, valamint díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A kormányrendelet ételkiszállítási esetekben, mivel az a fogyasztó kifejezett kérésére készül, nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Visszavétel és visszaszállítás kapcsán csak kellék- vagy termékszavatosságot lehet érvényesíteni.

2013:V (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. Illetékes bíróság: a 2010. évi CLXXXIV. tv. 1.sz. melléklete szerint a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Telefonszáma: (1) 488-2131
    Fax száma: (1) 488-218
    E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem felhasználhatóak (hibásan lettek elkészítve, vagy szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szolgáltatót (mint konyhát) vagy a Szállítót terheli felelősség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFA-s számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

Szolgáltató a készített és kiszállított ételekkel kapcsolatban különös jótállást nem biztosít, mert szavatossággal felel. 

Ételeit a rá vonatkozó étel-minőségi és higiéniai szabványoknak, gyártási és egészségügyi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően készíti el, felelős gondossággal, és frissen (a kiszállítás napján).

Panaszkezelés

1.19. A Webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés

helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, valamint értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, valamint internetes címéről, telefonszámáról.

Szerzői Jog

A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, ábra, kép, más információ valamint adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a  Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása, vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is jogsértésenként legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, valamint arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

Budapest, 2017. november 7.